Usluge

 

"CREDO KNJIGOVODSTVO" sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vodjenju poslovnih knjiga u kome je naznačeno da snosimo punu materijalnu i krivičnu odgovornost za ispravnost knjiga. Usluge koje pružamo su prilagodjene potrebama naših klijenata i sa nama je moguć svaki dogovor.

 • Osnivanje preduzeća i preduzetničkih radnji
 • Vodjenje kompletnog robnog knjigovodstva u veleprodaji i maloprodaji (kalkulacije, KEPU, materijalne kartice…)
 • Vodjenje finansijskog knjigovodstva (nalog za knjiženje, glavna knjiga…) 
 • Vodjenje knjiga fizičkim licima I poljoprivrednicima u sistemu PDV-a
 • Vodjenje PDV evidencije (knjige ulaznih I izlaznih računa), obračun i sastavljanje PDV prijave
 • Vodjenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i nalozima za prenos
 • Obračun naknada zarada (bolovanje, porodiljsko..) sa pripadajućim poreskim prijavama i nalozima za prenos
 • Obračun autorskih dela, ugovora o delu, zakupa, privremenih i povremenih poslova…
 • Obračun kamata po svim osnovama
 • Vodjenje blagajna svih vrsta (dinarske, devizne, blagajne bonova…)
 • Obračun službenog puta u zemlji i inostranstvu
 • Predaja obrazaca Poreskoj upravi i overa zdravstevnih knjižica
 • Izrada i predaja M-4 obrazaca
 • Izrada i predaja obrazaca o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • Praćenje i informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • Izrada i analiza vanrednih izveštaja o poslovanju na zahtev klijenta
 • Izrada redovnih finansijskih izveštaja
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Konsalting i poresko savetovanje
 • Aktivno učestvovanje u svakoj komunikaciji sa poreskim, državnim i dr. organima. 
 
 
 

CREDO KNJIGOVODSTVO
Mihaila Šolohova 79b, Beograd

Tel/fax:
011/332-00-33,
011/332-77-37

Mobilni:
063/26-46-46
063/44-32-56

 
 
 
Copyright © Norma Reclamare
design by NormaReclamare