Zaposleni

 

ZAPOSLENI GOD. RADA U FIRMI OBLAST RADA TELEFON
Tanja Milenković 12 direktor 063/ 26 46 46
Gordana Nedić 12 zamenik direktora 063/ 44 32 56
Rosanda Grozdanić 10 srednja preduzeća, uvoz-izvoz, proizvodnja 063/ 46 37 92
Ljiljana Markoš 10 obračun zarada, naknada zarada i dr. ličnih primanja 063/ 26 46 44
Dijana Ćorić 9 srednja preduzeća, uvoz-izvoz, strana predstavništva 063/ 26 46 44
Dragana Ljubojević 9 maloprodaje, marketi, usluge, hoteli, poliklinike, laboratorije 063/ 26 46 44
Marija Blagojević 8 neprofitne organiz., menjačnice, maloprodaja, autoprevoznici 063/ 46 37 92
Tijana Janković 8 restorani, neprof. organizacije, usluge, obrazovne ustanove  063/ 46 37 92
Slobodan Stojanović 8 tenička podrška 063/ 26 96 26
Vesna Karaga 3 kurir 063/ 26 96 26
Dijana Dijaković 3 poslovni sekretar, paušalci, obračun kamate 063/ 26 46 44
Marko Kokanović 1 sistem administrator 063/ 26 96 26
Mirjana Popović 1 kafići, marketi, usluge, sudski izvršitelji 063/ 26 46 44  
 
 

CREDO KNJIGOVODSTVO
Mihaila Šolohova 79b, Beograd

Tel/fax:
011/332-00-33,
011/332-77-37

Mobilni:
063/26-46-46
063/44-32-56

 
 
 
Copyright © Norma Reclamare
design by NormaReclamare